همکاری با ما

 

همکاری با ما

جهت تمایل به همکاری با ما فرم ذیل را تکمیل نمایید تا در صورت نیاز با شما تماس برقرار کنیم

فرم درخواست همکاری

  • Occupational group (گروه شغلی)

  • Personal profile (مشخصات فردی)

  • education (تحصیلات)

  • resume (سوابق کاری)

  • Please enter the relevant information in the field below if your work history is not included in the above levels. (لطفا اگر سوابق کاری شما در سطهای بالا نگنجیده است اطلاعات مربوطه را در فیلد زیر وارد کنید.)
  • Computer skills (مهارت های کامپیوتری)

  • Fluency in foreign languages (میزان تسلط به زبان های خارجی)